Çağrı Merkezi

(0212) 240 60 80

Tam Donanımlı Laboratuvar

Tüm ayrıntılı kan ve idrar tetkikleri, kültür incelemeleri gerçekleştirilebilmektedir. Laboratuar-klinik-radyoloji korrelasyonu da sağlanarak basit ya da ayrıntılı check-up (kontrol-tarama) programları uygulanabilmektedir.

Tanı değeri yüksek, güvenilir, doğru ve zamanında ulaşılabilen test sonuçlarının üretilebilmesi; klinik örneğin doğru zamanda, uygun bölgeden, uygun şartlarda alınması ve sağlıklı koşullarda laboratuvara iletilmesi ile birebir ilişkilidir. Bu nedenle testler için örnek verilmeden önce bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

12 Saat Açlık Sonrasında Alınacak örnekler ile Çalışılması Gereken Testler

Zorunlu durumlar dışında, tüm biyokimyasal testler için örneklerin 12 saatlik açlıktan sonra alınması önerilir.

Mutlak 12 saatlik açlık sonrası yapılması gerekli testler:
Alkali fosfataz Kalsitonin
Alkali fosfataz izoenzimleri Kolesterol ( total , LDL , HDL , VLDL )
Beta – Crosslaps ( Beta – CTx) Kortizol
Büyüme hormonu ( GH ) Lipoprotein (a)
C-peptid Osteokalsin
Çinko Parathormon ( PTH )
Demir Potasyum
Folik asit Safra asitleri
Fosfor Serbest yağ asitleri ( FFA )
Gastrin Trigliseridler
Glukoz Vitamin B 12
Homosistein Vitamin D ( 25-hidroksi vitamin D )
İnsülin Vitamin D3 ( 1,25-dihidroksi vitamin D3)
Üre Vitamin E
Nefes Testi  
Gün İçerisinde Salınım Ritmi Olan ve Düzeyi Değişen Hormon Testleri
Kortizol Tiroid Hormonları
ACTH İnsülin
Prolaktin  

Hızlı Randevu Formu

#