Çağrı Merkezi

(0212) 240 60 80

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji, tıbbi görüntüleme tekniklerini kullanarak hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştiren bir tıp alt dalıdır.

Girişimsel Radyologlar, minimal invaziv yaklaşımlar kullanarak vücut içi problemleri teşhis etme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmış tıp profesyonelleridir. Bu alandaki uzmanlar genellikle röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi gibi görüntüleme tekniklerini kullanarak tedavi edilecek hastalığın konumunu belirlerler.

Girişimsel radyolojinin yaygın uygulamaları şunları içerir:

Anjiyografi : Kan damarlarının incelenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılan bir girişimsel radyoloji prosedürüdür. Özellikle damar tıkanıklıkları ve anevrizmaların tedavisinde önemlidir.

Biyopsi : Tümörler veya diğer anormalliklerin doğru teşhisi için dokunun örneklerinin alınması işlemidir.

Kateter Yerleştirme : Özellikle damar içi ilaç uygulamaları, drenaj işlemleri veya stent yerleştirme gibi işlemlerde kullanılır.

Radyofrekans Ablasyon : Kanser hücrelerini yok etmek veya ağrılı tümörlerin küçültülmesi amacıyla radyofrekans enerjisinin kullanıldığı bir işlemdir.

Embolizasyon : Kan damarlarının anormal büyümesini durdurmak veya tümörlerin beslenmesini kesmek için kullanılan bir yöntemdir.

İntervansiyonel MRG : Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) rehberliğinde gerçekleştirilen girişimsel prosedürlerdir.

Girişimsel Radyoloji, ameliyat gerektirmeyen minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilebilecek birçok hastalık ve durumun yönetilmesine yardımcı olur. Bu nedenle tıbbi prosedürlerin daha az invazif, daha hızlı iyileşme süreleri ve daha az komplikasyonla gerçekleştirilmesini sağlar. Girişimsel radyologlar, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve hastalıklarla mücadele etmek için bu teknikleri başarıyla kullanırlar.

Hızlı Randevu Formu

#