Çağrı Merkezi

(0212) 240 60 80

Multiparametrik Prostat MRI

Prostat kanseri erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanserlerden biridir ve erken tanı tüm kanserlerde olduğu gibi bu kanser türünde de çok önemlidir. Prostat kanseri tanısı genellikle ultrasonografi eşliğinde yapılan biyopsi ile konulur. Bu biyopsi türünde bazı önemli yan etkiler görülebilir. Ultrasonografi ile manyetik rezonans görüntülemede olduğu kadar net görüntüleme sağlanamadığından kanserli bölgenin atlanma olasılığı vardır. Ayrıca çoğu erkek bu yöntemden kaçınma eğilimindedir.

Multiparametrik Prostat MRI prostat bezi ve komşu dokuların görüntülenmesini sağlayan non-invaziv, maliyet etkin ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemeyen bir ileri görüntüleme yöntemidir. Prostat kanseri yanısıra enfeksiyon, benign prostat hiperplazisi (BPH) veya doğumsal anomalilerin tanısında da önemlidir.

Prostat biyopsisi öncesinde kanser varlığını değerlendirmede, biyopsi sonucu negatif olsa dahi güçlü kuşku varsa, kanser tanısı almış ise büyüklüğü ve yayılımını değerlendirmede ve tedavi sonrası olası nükslerin ve tedavi etkinliğinin izlenmesinde kullanılır.

Prostat kanserlerinin bazıları zararsız,bazıları agresif seyirlidir. Görülme sıklığı yüksek olsa da; zararsız bazı prostat kanserlerinin tedavisi her zaman gerekli değildir ve tedavi edilmese dahi klinik olarak önemli problemlere neden olmaz.

Multiparametrik MRI standart prostat MRI'a kıyasla çok daha ince detayları gösterir ve bu ileri teknoloji yöntemle prostat bezinin 3 boyutlu (3D) ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edilir.

Merkezlerimizde bulunan en gelişmiş ve ileri donanım ve yazılıma sahip 3 adet 3 Tesla MRI cihazı sayesinde çok hızlı randevu alabilirsiniz.

Neden İhtiyaç Duyulur?
  • Biyopsi ihtiyacı olup olmadığının değerlendirilmesinde,
  • Biyopsiye kılavuz olarak,
  • Tedavi edilmeyen hastaların aktif izleminde,
  • Kanserin büyüklüğü ve yayılımını saptamada,
  • Doğumsal anomalilerde,
  • Pelvis bölgesi ameliyatlarına bağlı komplikasyonların saptanmasında

Ön hazırlık ve diğer bilgiler için Manyetik Rezonans Görüntüleme başlığını tıklayınız

Hızlı Randevu Formu

#