Çağrı Merkezi

(0212) 240 60 80

Dinamik Kontrastlı BT Görüntüleme

Dinamik Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi

Farklı amaçlarla çekilen bilgisayarlı tomografide rastlantısal olarak şüpheli solid tümörler görülebilir. Konvansiyonel yöntemlerin tanı için yeterli olmadığı böyle durumlarda kullanılan hassas görüntüleme yöntemlerinden birisidir.

Bu yöntemde önce statik, kontrastsız çekim yapılarak tümörün yeri saptanır. Damardan kontrast madde verildikten sonra belli protokollere uyularak bir dizi ardışık dinamik görüntüler elde edilir. Bu görüntülerden ileri yazılımlar sayesinde tümör kanlanması ,kan akımı, kan hacmi, v.b. parametrelerin renkli haritaları oluşturulur.

Çeşitli kanserlerin taramaları sonucu görülen kitlelerin ayırıcı tanısı ve izleminde, beyin tümörlerinde, karaciğer kitlelerinde, tümörlerin selim ve habis ayrımında, kanser evreleme ve tedavi yanıtının saptanmasında önemli katkılar sağlayan bir yöntemdir.

Hızlı Randevu Formu

#